MIKROTIK - RB3011UIAS-RM

Router Mikrotik RB3011UIAS-RM

209,00 ¤

MIKROTIK - RBLHGR&R11E-LTE6

Kit Antena LHG LTE6 Mikrotik RBLHGR&R11e-LTE6

179,00 ¤

MIKROTIK - RBD22UGS-5HPACD2HND-15S

Punto de Acceso Mikrotik RBD22UGS-5HPacD2HnD-15S

179,00 ¤

MIKROTIK - RBWAPR-2ND&R11E-LTE

Punto de Acceso Mikrotik wAP LTE Kit RBwAPR-2nD&R11e-LTE

139,00 ¤

MIKROTIK - RBMETALG-52SHPACN

Antena LAN Mikrotik RBMETALG-52SHPACN

119,00 ¤

MIKROTIK - RBLHGG-5ACD

CPE con Antena Mikrotik LHG 5 ac RBLHGG-5ACD

105,00 ¤

MIKROTIK - RBCAPGI-5ACD2ND

Punto de Acceso Mikrotik RB/CAP AC PGI-5ACD2ND

99,00 ¤

MIKROTIK - RBWAPG-5HACD2HND

Punto de Acceso Mikrotik WAP ac RBWAPG-5HACD2HND

98,50 ¤

MIKROTIK - RB951G-2HND

Punto de Acceso Mikrotik RB951G-2HND

92,99 ¤

MIKROTIK - RBLHG-5HPND

CPE con Antena Mikrotik LHG HP5 RBLHG-5HPND

88,50 ¤

MIKROTIK - RBD52G-5HACD2HND-TC

Punto de Acceso Mikrotic Hap AC2

88,50 ¤

MIKROTIK - RBDISCG-5ACD

Router Mikrotik Disc Lite5 ac RBDISCG-5ACD

79,99 ¤

MIKROTIK - RBSXTSQG-5ACD

CPE/Backbone Mikrotik SXTsq 5 ac RBSXTSQG-5ACD

74,50 ¤

MIKROTIK - RB750GR3

Router Mikrotik Hex RB750GR3

70,99 ¤

MIKROTIK - RB952UI-5AC2ND

Punto de Acceso Mikrotik HAP AC Lite AC750

64,99 ¤